www.promotours.ba

Destination Management Company - BiH

 • 3. Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem u Sarajevu od 2. do 3. novembra
 • Prvi kongres Reumatologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem održat će se u Sarajevu od 06.10. do 10.10.2016. godine
3d slider slice box

3. Kongres patologa u BiH sa međunarodnim učešćem

promotours-kongres-01

Veliko nam je zadovoljstvo i čast obavijestiti Vas da će se 3. Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati u Sarajevu. Skup će se održati u znaku jubileja 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i 10-te godišnjice Bryan Warren School of Pathology.

Reumatologija - 2016

reuma2016-promotours01

Prvi kongres Reumatologa u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem održat će se u Sarajevu od 06.10. do 10.10.2016. godine

4. Kongres nefrologa BiH u magazinu SEEbtm

Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, četvri po redu održaće se od 22. do 25. aprila 2015. godine, u Sarajevu.

 • Popular events

 
 

WHO RELIES ON US

You are here: Home

Newsletter Subscriber

Please answer 5+3=?
Name:
Email:

Company info

 • Promo Tours d.o.o. - Sarajevo
 • VAT: 200391240004
 • ID: 4200391240004
 • Reg.:
 • Kemala Kapetanovica bb
 • 71000 Sarajevo

Promo Tours d.o.o. BiH accounts

 • KM: 161-00000-113-000-26
 • EUR: 502015000-34018
 • USD: 502016000-34018

Raiffeisen Bank d.d.
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

info@promotours.ba
Phone: + 387 33 655 346
Phone: + 387 33 715 691
Fax: + 387 33 715 690
www.promotours.ba