www.promotours.ba

Destination Management Company - BiH

 • Internacionalni seminar za muzičke pedagoge, direktore škola, nastavnike i predstavnike opštinskih službi za obrazovanje Januar, 16. - 22. 2016.godine Grand Hotelu Park 4* Dubrovnik
3d slider slice box

Internacionalni seminar za muzičke pedagoge

 dubrovnik-promotours-4

Internacionalni seminar za muzičke pedagoge,
direktore škola, nastavnike i predstavnike opštinskih službi za obrazovanje

Januar, 16. - 22. 2016.godine

Grand Hotelu Park 4* Dubrovnik

4. Kongres nefrologa BiH u magazinu SEEbtm

Kongres nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, četvri po redu održaće se od 22. do 25. aprila 2015. godine, u Sarajevu.

 • Popular events

 
 

WHO RELIES ON US

You are here: Home

Newsletter Subscriber

Please answer 5+3=?
Name:
Email:

Company info

 • Promo Tours d.o.o. - Sarajevo
 • VAT: 200391240004
 • ID: 4200391240004
 • Reg.:
 • Kemala Kapetanovica bb
 • 71000 Sarajevo

Promo Tours d.o.o. BiH accounts

 • KM: 161-00000-113-000-26
 • EUR: 502015000-34018
 • USD: 502016000-34018

Raiffeisen Bank d.d.
Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

info@promotours.ba
Phone: + 387 33 655 346
Phone: + 387 33 715 691
Fax: + 387 33 715 690
www.promotours.ba